قیمت : 770,000 تومان

نوبت دهی معاینه بینایی سنجی
ساعات مراجعه برای بینایی سنجی17:30ای20:30
چکاب با دستگاه های کامپیوتری و چارت های
تست توسط کارشناس اردشد اپتومتری
تاریخح معاینه خود را انتخاب کنید.

کد محصول : معاینه بینایی سنجی

اشتراک گذاری:

(کارشناس ارشد بینایی سنجی)

مشاوره آنلاین با کارشناس

نظر بدهید