بازگشایی مدارس و خودداری از عینک زدن

بازگشایی مدارس و خودداری از عینک زدن

بازگشایی مدارس و خودداری از عینک زدن

 

آیا کودک شما از افرادی است که از کودکی عینک زدن را شروع کرده است و زدن عینک در جمع هم‌سالان سر باز می‌کند و احساس ناخوشایند دارد؟ اگر چنین است امکان دارد با شروع مدرسه و کلاس اول که تعداد زیادی هم‌سال با هم در مدرسه قرار می‌گیرند، این احساس ناخوشایند او تشدید شده از زدن عینک خودداری کند. براساس آمار، از هر 4 دانش‌آموز، یک نفر مشکل بینایی دارد. عدم استفاده از عینک در مدرسه موجب یادگیری ضعیف می‌شود و در پی آن افت تحصیلی به دنبال دارد. اینکه بچه‌ها از عینک زدن در مدرسه خودداری می کنند. ممکن است یکی از دلایل زیر باشد:

 

1- مقایسه خود با هم‌سالان

2- تمسخر و متلک‌گویی بچه‌های دیگر

3- اذیت شدن به وسیله فریم و شیشه عینک

4- احساس دست و پاگیری مخصوصاً در بازی کردن

5- احساس عدم زیبایی

 

حال اگر به هر دلیل، فرزند شما از عینک زدن خودداری کند، راه‌کارهای زیر می‌تواند به شما کمک کند:

 

1- اهمیت عینک را برای کودک بیان کنید.

 

2- تصوری مثبت از عینک زدن برای کودک ایجاد کنید.

3- عینک زدن کودک را به عنوان اتفاق خاصی جلوه دهید و از زیباتر شدن چهره‌اش تعریف کنید.

4- افرادی که دارای عینک هستند و کودک آنها را دوست دارد، به او نشان دهید.

5- کودک را تشویق کنید، عینکش را به دیگران نشان دهد.

6- کودک را در مورد عینک نزدنش، سرزنش نکنید.

7- زمینه بازی کردن با بچه‌ای که عینک دارد را فراهم کنید.

 

8- از کتاب‌هایی که در مورد عینک است، استفاده کنید.

9- در انتخاب عینک، از او نظرخواهی کنید. زیرا بچه عینکی که دوست دارد راحت‌تر می‌زند.

10- برای انتخاب عینک را از نظر فریم و نوع شیشه و دسته از یک کارشناس راهنمایی بگیرید.

11- موقعیت‌هایی که کودک در مدرسه باید عینک بزند و نحوه مقابله با آن موقعیت‌ها را بازسازی کرده و با ایفای نقش کوردک را برای آن موقعیت‌ها، آماده کنید.

 

12- شخصیت‌های معروفی که عینک می‌زنند را به کودک معرفی کنید و از آنها تعریف کنید.

13- با معلم فرزند خود در مورد نیازهای احتمالی او صحبت کنید، مثل نزدیک تخته نشستن.

14- به معلم بگویید که او را در مقابل متلک‌گویی‌های هم کلاسان کمک نماید.

15- معلم می‌تواند در مورد فواید عینک زدن در کلاس بحث کنید.

16- کتاب‌های مناسب را در کلاس معرفی کرده و بخوانید.

17- از یک چشم‌پزشک می‌توان برای سخنرانی در کلاس دعوت کرد.

 

18- ارتباط کودک با چشم‌پزشک را تقویت کنید.

19- چشم‌پزشکی را انتخاب کنید که راحت با بچه‌ها ارتباط برقرار می‌کند.

20- برای استفاده عینک توسط کودک از جدول امتیازدهی استفاده کنید.

21- در قبال استفاده کودک از عینک در جمع هم‌سالان، برای آن علامت زده و با جمع علامت به او جایزه دهید.

 

22- از تقویت‌کننده (تشویق‌های) طبیعی که به نوعی با بینایی سر و کار دارد استفاده کنید، مثل خرید کتاب جدید و سینما رفتن.

23- کارت‌هایی تهیه نموده و آن را به معلم فرزندتان بدهید که هر روز که از عینک در مدرسه استفاده کرد، یکی از کارت‌ها را به او داده که به خانه نیاورد و شما در قبال کارت‌ها او را تشویق کنید.

24- سیستم تشویق شما در ابتدا، هر دو امتیاز یا هر دو کارت باشد و بعد به مرور به تعداد آنها بیفزایید.

 

اشتراک گذاری:

محصولات مرتبط

نظر بدهید