بیمه پوشش سلامت آریا

بیمه پوشش سلامت آریا

بیمه سلامت آریا

با هدف خدمات مثال بیمه تکمیلی ها در کشور شروع فعالیت نموده است و در جمع بیمه شدگان خود اقشار مختلفی از جوامعه را که بیمه تکملی دارند را در بر دارد و افرادی که بیمه تکمیلی و تا مین اجتماعی ندارند نیز میتوانند از این طرح بیمه استفاده کنند و با پرداخت مبلغی در سال کلیه افراد خانواده خود را با یک دفتچه بیمه تحت پوشش بیمه و خدمات بیمه ای در مراکز درمانی همچون عینک اردیبهشت قرار دهند.

در این طرح از بیمه های تکمیلی سلامت آریا برای غیر از ایرانی ها نیز قابل فعال شدن نیز هست.

سقف تعهدات بیمه برای عینک

عینک اردیبهشت برای ارائه خدمات و خرید برای بیمه شدگان سلامت آریا20 درصد کسر از فاکتور خرید در عینک طبی-عینک آفتابی-لنز-عدسی عینک

سقف تعهدات برای معاینه

در مجموعه اردیبهشت معاینات طبق تعرفه با 50درصد مبلغ معاینه از حق ویزیت کسر میگردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید