بینایی سنجی

اپتومتریست سمیه بومی قوچان عتیق

اپتومتریست سمیه بومی قوچان عتیق

(کارشناس ارشد بینایی سنجی) مشاوره آنلاین با کارشناس ارائه تست بینایی و معاینه چشم  تجویز و نصب لنزهای اصلاحی  طرف قرار داد با تمام بیمه های تکمیلی و تامین اجتماع ...