بارگیری...

چشم پزشکی

دکتر رحمت جاوید

دکتر رحمت جاوید

DR.RAHMAT.JAVID -جراحی و متخصص بیماری های چشم -جراحی کاتراکت بون بخیه(فیکو) -جراحی عیوب انکساری با لیزر -جراحی پلاسنیک پلکها -تعین نمره عینک با کامپیوتر -جراحه واختصاصی امراض ...
دکتر هاشم ناصری

دکتر هاشم ناصری

دکتر هاشم ناصری فلوی فوق تخصصی پیوند قرنیه کاتاراکت(آب مروارید) لیزیک پی آرکی فمتولیزیک گلوکوم(آب سیاه)