بارگیری...
اپتومتریست محسن حسینی

اپتومتریست محسن حسینی


 • تلفن همراه : 09155574959
 • تلفن ثابت : 05132736168
 • وب : www.ordibehesh.com

ادرس :مشهد سیمتری طلاب مفتح 5بعد از بانک صادرات داخل کوچه پلاک 195 طبقه اول بینایی سنجی اردیبهشت

 1. بررسی نارسایی‌های بینایی بزرگسالان و کودکان و تجویز نمره عینک برای رفع عیوب انکساری
 2. ساخت و فیت عینک طبی
 3. بررسی و تشخیص نارسایی‌های اختلال دید دو چشمی و درمان غیر دارویی
 4. تجویز و فیت لنز تماسی
 5. مشاوره در زمینه انتخاب نوع ماده سازنده ضریب شکست،پوشش ها و فیلتر های عدسی عینک طبی و آفتابی متناسب با بیماری و نیاز کاری مراجعین
 6. تشخیص وجود اختلالات دید درمحیط‌های آموزشی – خدماتی و صنایع در سازمان‌های دولتی و امتحانات بینائی جهت امور استخدامی و نظامی و اخذ گواهی نامه رانندگی با رعایت موارد فوق
 7. استفاده از داروی سیکلوپلژیک منحصراً جهت تعیین نمره عینک
 8. درمان غیر جراحی فیکسیشن‌های غیرطبیعی و آمبلیوپتراپی (تنبلی چشم)
 9. انجام تست‌های تشخیصی بیماری‌های بخش قدامی چشم از قبیل گلوکوم (آب سیاه) و کاتاراکت (آب مروارید) و افتالموسکوپی (دیدن ته چشم) جهت ارجاع به متخصصین چشم پزشک
 10. انجام تستهای غربالگری برای اندازه‌گیری کمی حدت بینایی
 11. تجویز وسایل کمک بینایی در افراد کم بینا
 12. تمرینات ارتوپتیک (ورزش‌های چشمی) به منظور درمان غیر جراحی اختلالات حرکتی چشم
 13. تمرینات ارتاپتیک در اختلالات حرکتی چشم۱۰. اندازه‌گیری ابتدایی میدان بینایی
 14. ارزیابی دید رنگ و دید بعد
 15. انجام تست‌های ویژه از قبیل بیومتری، اکو اسکن و پاکیمتری چشم
 16. تمرینات ویژه جهت ارتقای مهارت‌های بینایی برای شاغلین در حرفه‌ها، ورزشکاران